138 Liczba wyświetleń

19 października w miejscowości Sienna w Gminie Gródek nad Dunajcem wystartuje inauguracyjna edycja biegu Heron Challenge. Po zeszłorocznym rekonesansie w tempie treningowym przyszedł czas na rywalizację, która w tym roku będzie miała także wymiar charytatywny. Na uczestników czeka dystans 12 kilometrów, przy czym trasa zarówno pod względem widoków wynikających z okoliczności przyrody jak i stopnia trudności może przyprawić o zawrót głowy. Limit zgłoszeń ustalono na 200 osób, a wpisowe wynosi 20 złotych.

STRONA

ZAPISY

Regulamin Biegu Heron Challenge 2019

I Cele wydarzenia:

 • Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju wśród uczestników wydarzenia.
 • Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej wśród osób młodych.
 • Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację biegów nad Jeziorem Rożnowskim.
 • Propagowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
 • Integracja środowiska biegowego.
 • Promocja zdrowego spędzania czasu wolnego na łonie natury.
 • Promocja Pogórza Rożnowskiego jako miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego.

II Cel główny:

Bieg jest wydarzeniem charytatywnym. Całość środków zebranych w trakcie wydarzenia będzie
przekazana na rzecz Fundacji Horyzont360 w celu realizacji projektu ekologicznego pt. ,,Podaj Dalejposprzątajmy
wspólnie Sądecczyznę”.

III Organizator biegu:

Heron Live Hotel w Siennej gm. Gródek nad Dunajcem

IV Partnerzy wydarzenia:

Gmina Gródek nad Dunajcem,
Fundacja Horyzont360
Firma Wiśniowski
Dobry Tygodnik Sądecki- patronat medialny

V Termin i miejsce startu:

 • 19 października 2019r., godzina 11:00 (start i meta – Heron Live Hotel, Sienna 104, 33-318 Gródek
  n/Dunajcem)
 • biuro zawodów (Heron Live Hotel) otwarte w godz. 8:00 – 10:30
 • bieg o charakterze górskim
 • dystans: 12 km. 70% nawierzchnia asfaltowa, 30% teren
 • limit czasowy: 2:30 godz.

VI Warunki uczestnictwa:

 • Opłata za pakiet startowy do Biegu wynosi 20 zł (płatne przelewem na konto Organizatora: ING
  Bank Nr rachunku bankowego: 74 1050 1562 1000 0090 3065 7994) (dalej: opłata startowa).
 • Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych
  osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
  zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
  -Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a
  konkretnie: imię oraz adres e-mail jest Heron Live Hotel z siedzibą Siennej 104, Gmina Gródek nad
  Dunajcem.
  1
  -Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia wydarzenia i wyłonienia
  zwycięzców.
  -Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
  Regulaminie.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich
  na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Każdy zawodnik posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
 • Wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek w widocznym dla
  Organizatora miejscu.
 • Podstawowe wyposażenie: naładowany telefon komórkowy.

VII Zgłoszenia i zapisy:

 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na
  stronie http://stoper.pro/wydarzenia/
 • Organizator ustala limit dla uczestników biegów w liczbie: 200 osób.
 • Zakończenie rejestracji z 01.10.2019 lub z chwilą wyczerpania limitu 200 osób.
 • Od dnia rejestracji uczestnik ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany
  z listy startowej.
 • Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe Heron Live Hotel nr: ING Bank
  Nr rachunku bankowego: 74 1050 1562 1000 0090 3065 7994
 • W przypadku rezygnacji Uczestnika z biegu Organizator nie zwraca opłat startowych oraz
  nie ma możliwości przekazania pakietu na rzecz innej osoby.

VIII Klasyfikacja:

 • klasyfikacja medalowa za pierwsze trzy miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja medalowa dla najlepszej zawodniczki oraz zawodnika gminy Gródek n/Dunajcem

IX Świadczenia Organizatora:

 • pakiet startowy
 • oznakowanie trasy biegu
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu
 • medal dla każdego uczestnika, który ukończył bieg
 • posiłek regeneracyjny na mecie oraz napoje
 • puchary i nagrody dla zwycięzców
 • depozyt na terenie Hotelu Heron
  -zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w tym: Przeprowadzenie warsztatów pn. „Ekologiczne
  wianki” ; Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych pn. „Jak ty możesz oszczędzać wodę”;
  Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych pn. „„Przyda się” z zakresu ponownego wykorzystania
  surowców wtórnych dla uczestników wydarzenia i inne.
  -zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży.
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na
  stronie facebook Heron Challenge).
  2

X Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy
  zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony
  na nr startowym nr telefonu.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w
  przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać
  bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
 • Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do Organizatora
  -Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie zawodów oraz jego regulaminie.
  -Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2019r.
 • W sprawach związanych z udziałem w zawodach kontakt mailowy: studento@poczta.onet.pl oraz
  marketing@heron-hotel.com
  3

Zdjęcie : organizator

 349 Wszystkich wizyt,  1 Dzisiaj

Autor

admin
admin
Biegający założyciel, administrator i redaktor Nowosądeckiego Portalu Biegowego. Miłośnik podróży, fotografii i mobilnych technologii.

Dodaj komentarz