120 Liczba wyświetleń

Zdobycie Makowicy – szczytu górskiego o wysokości 948 m w zachodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim będzie celem biegu, który dnia 12 października o godzinie 10:00 wystartuje z parkingu pod zamkiem w Rytrze. Trasa liczy około 8 km. Organizatorem wydarzenia goszczącego na tych terenach już po raz szósty jest Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro.

STRONA ORGANIZATORA

ZAPISY NA BIEG

REGULAMIN VI PODBIEGU NA MAKOWICĘ
ORGANIZATOR:
1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro
TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg rozegrany zostanie 12 października 2019 roku.
2. Start: Parking pod zamkiem w Rytrze godz. 10:00
3. Przebieg trasy trasa o charakterze typowo alpejskim prowadzi z pod ruin ryterskiego
zamku ścieżką znajdującą się pomiędzy ostro opadającymi zboczami Makowicy (949
m npm), a wyjątkowo bystrym w tym miejscu Popradem. Po dotarciu do mostu w
Życzanowie trasa prowadzi doliną potoku życzanowskiego do spotkania znaków
szlaku niebieskiego. Od tego miejsca rozpocznie się spokojny podbieg w kierunku
Głębokiego Jaru, nad którym poprowadzono piękny mostek z którego chyba najlepiej
można podziwiać jak Potok Życzanowski głęboko się wciął w zbocza Makowicy.
Dalej szlak niebieski doprowadzi Was do mety na szczycie Makowicy (949 m npm).
4. Długość trasy: 8,0 km
5. Nawierzchnia: asfalt, liście, szuter i błoto 
6. Profil trasy: Makowica licząca bagatela… 949 m npm znajduję się ponad 600m nad
Rytrem
7. Rekord trasy: Piotr Biernawski – 41:57, Natalia Tomasiak – 49:20
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE, BIURO ZAWODÓW:
W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 12 października 2019 r. ukończą 18 lat.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracji w zakładce „ZAPISY” na stronie
internetowej organizatora : http://www.visegradmaraton.info oraz wpłacenia na konto
organizatora opłaty startowej w wysokości 20 zł
adres: Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro
Rytro 265, 33-343 Rytro
tytuł przelewu : opłata startowa MAKOWICA, imię i nazwisko
Konto bankowe Raiffeisen Polbank:
Wpłaty w złotówkach (PLN) 90 1750 0012 0000 0000 2257 2032
Wpłaty w euro (€) SWIFT: RCBWPLPW PL 65 1750 0012 0000 0000 2257 2288
– termin zgłoszeń elektronicznych: do 10 października 2019 r., po tym terminie zapisów
będzie można dokonać w dniu zawodów tj. 12 października 2019 r. oraz opłacić start
wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
– 12 październik: zgłoszenia wyłącznie w Biurze Zawodów;
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów
(granatowy namiot pod zamkiem w Rytrze) w dniu 12.10.2017r. w godz. Od 8:30 do 9:30.
Podczas weryfikacji zawodnicy musza posiadać dowód tożsamości.
Po weryfikacji zawodnicy otrzymują:

numerek startowy i agrafki,
– worek na odzież do przechowalni;
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie o zdolności do
udziału w biegu. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzaniem danych na potrzeby biegu.
DEPOZYTY I LIMIT CZASU:
1. Depozyty należy złożyć w miejscu startu, a ich odbiór odbędzie się w miejscy
dekoracji zawodników, wydawania posiłków regeneracyjnych
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 2 godziny
ŻYWIENIE:
1. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają gorące napoje oraz posiłek regeneracyjny
(kiełbaski, chleb i coś na ząb) – będzie ognisko 
KLASYFIKACJE:
1. OPEN kobiet i mężczyzn
NAGRODY:
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w limicie czasu otrzyma na mecie
pamiątkowy medal
2. Zwycięzcy w klasyfikacji OPEN:
– generalnej mężczyzn miejsca I-III
– generalnej kobiet miejsca I-III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane
do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest
zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
KOMITET ORGANIZAYJNY
VI PODBIEG NA MAKOWICĘ
biuro@visegradmaraton.info

 252 Wszystkich wizyt,  1 Dzisiaj

Autor

admin
admin
Biegający założyciel, administrator i redaktor Nowosądeckiego Portalu Biegowego. Miłośnik podróży, fotografii i mobilnych technologii.

Dodaj komentarz